Friluftsliv

 

Har ett brett spektra som står för organiserade eller oorganisrade fritidsaktiviteter som man genomföra utomhus. Friluftslivet är också starkt förankrat med turism. Ett organiserat friluftsliv är förknippat med utomhusaktiviteter som man har i föreningsformer.

Ett rörligt friluftsliv skulle främjas framförallt på 1980-talet då det inrättades olika naturområden för att öka tillgängligheten till naturen med skog, mark och vatten utan att de skulle inskränka på naturreservat eller på nationalparker. 

Olika typer av friluftsliv

Vandring - Det är en mäktig upplevelse att leva i naturen och ta sig från punkt A till punkt B eller att bara ge sig ut på ospårad terräng eller på vandringsleder. Det som är bra med vandringar är det kostar inget att ge sig ut. Vandringsleder finns det på många ställen populära vandringsleder i de europeiska staterna har man främst runt Alperna och även i Storbritannien. Det finns även fina vandringsleder i Sverige då framförallt i fjällen. Men det finns även leder i övriga Sverige som Skåneleden som går genom Skåne och är uppdelad i fem delleder, sammanlagt så finns det ungefär 100 mil led. Skånenleden är en led som ingår i en 500 mil lång led kallat "North Sea Trail" som går genom Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland och i Storbritannien. Sörmlandsleden har en omfattning på ungefär 100 mil vandringleder i Södermanland. Sörmlandsleden är en del av Europaleden "European long distance footpaths" eller "E-path" som har en sammanlagd längd på cirka 5.200 mil. 

Allemansrätten är en lag om rätten att röra sig i naturen och även övernatta och man får plocka bär eller svamp. Denna lag finns i de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och på Island. Den finns även i många övriga länder runt om i Europa men den har begränsningar som i Tyskland och Österrike där man får beträda skog och mark men man får inte tälta. Detta går däremot bra i Schweiz. I Storbritannien har man generellt inte tillgång till enskild skog och mark utan där finns det markerade stigar och vägar som man får använda. I Skottland får man är det i stort sett samma som i Norden. 

Hajk - Det organiseras inom scoutrörelsen som en utflykt. Detta innebär att man även övernattar under relativt primitiva former. Hajk kommer från engelskans "hike" och betyder vandring. En hajk med scouterna betyder inte en vandring med övernattning utan man kan ta sig fram med cykel, kanot, bil, skidor eller något annat transportmedel. Det behöver heller inte alltid bedrivas utomhus man kan även ha en hajk inomhus framförallt på vintertid.

Orientering - Är att hitta sin väg från en punkt till nästa med hjälp av karta och kompass. Oftast så finns det flera punkter som man ska söka upp i en speciell följd. Dessa punkter man ska söka upp kallas för kontroller och varje kontroll är utmärkt med orange vita skärmar. Det är vanligt med tävlingar i orientering och en orienteringsbana består utav en start och ett mål samt ett antal kontroller. Till hjälp har man en karta där alla kontroller är markerade samt en kompass. Den som hittar alla kontroller fortast vinner.

Det finns så många fler aktiviteter som man kan ägna sig åt när det gäller friluftsliv.